Monday, April 22, 2019

Gratis webbasert regnskapssystem

Det blir mer og mer vanlig å benytte online, webbaserte regnskapssystemer, også for selvstendige næringsdrivende. De fleste slike systemer er betalte løsninger der leverandøren tar seg av driften, men det finnes også enkelte gode og gratis systemer du kan installere på egen server.

Fremgangsmåte for sletting av NUF

Svært mange norske næringsdrivende har opprettet NUF-selskaper med morselskap i Storbritannia. Mange har gjort dette bevist for å slippe unna norske krav til revisjon og aksjekapital, mens en god del også har blitt overtalt til å opprette slike selskaper av overivrige telefonselgere. Ønsker du å slette et slikt NUF-selskap er dette en enkel prosess som du fint kan gjøre selv.

Kataloghaiene tar ikke sommerferie

Sommerferien er høytid for kataloghaiene og deres suspekte forretningsmetoder. På tross av stadig økende oppmerksomhet i media rundt disse tvilsomme bedrifters aktiviteter, er det desverre mange firmaer som fremdeles betaler for verdiløse katalogoppføringer.

Lønnsfradraget for selvstendige næringsdrivende fjernes

Fra og med skatteåret 2012 fjernes lønnsfradraget på 15 prosent, som selvstendige næringsdrivende med ansatte tidligere har kunnet nyte godt av. Endringen får ikke konsekvenser for så mange selvstendige næringsdrivende, men for de det gjelder kan dette bety en kraftig økning i den totale skattebelastningen.

Revisjonsplikten borte for noen, men langt fra alle

1. mai 2011 ble revisjonsplikten for små aksjeselskap fjernet. Dette er et stort steg i retning av å lette hverdagen for småbedrifter, men ordningen omfatter langt fra alle. Mange småbedrifter vil ikke oppleve noen praktisk forskjell med det nye regelverket og vil fremdeles være revisjonspliktige.

Hold kontroll på pengebruken

Penger er brennstoffet for alle nystartede bedrifter. Få er så heldige at de går i pluss fra første dag og de fleste trenger derfor en porsjon med penger for å komme frem til dagen der driften løper rundt. Og er det en ting som er helt sikkert så er det at det alltid tar lengre tid og koster mer enn man forventer før bedriften går med overskudd. Å holde en skarp kontroll på pengebruken kan derfor være en av de viktigste kriterier for å lykkes.

Regnskapstips: Føring av utenlandske annonseinntekter

Et spørsmål som ofte blir stilt på diverse diskusjonsfora for grundere og «web-entrepenører» er hvordan man bokfører inntekter fra utenlandske annonsenettverk, som f.eks. Google AdSense. En korrekt føring krever litt mer enn om inntektene hadde kommet fra en norsk aktør, men det er på ingen måte vanskelig.

Valg av selskapsform

Valg av selskapsform for bedriften er noe man bør overveie grundig før man tar det endelige valget. Å bytte selskapsform ved en senere anledning kan fort vise seg å bli en svært kostbar affære. For mange er enkeltpersonsforetak en glimrende selskapsform, men for dem som ønsker begrenset juridisk ansvar og trygdegoder ut over det det et enkeltpersonforetak gir, er det i hovedsak bare to aktuelle selskapsformer; Aksjeselskap og NUF (Norskregistrert utenlandsk foretak). Vi ser her på fordeler og ulemper ved disse to selskapsformer.

Bør du føre regnskapet selv?

Et evig diskusjonstema blant mindre næringsdrivende er hvorvidt man bør overlate regnskapsføringen til en profesjonell regnskapsfører eller gjøre jobben selv. Det finnes naturligvis ikke noe fasitsvar på dette, og løsningen som passer bra for andre passer kanskje ikke deg og din situasjon. Jeg skal her gå igjennom en rekke momenter som kan være verdt å ta med i overveielsen, før du tar en beslutning om hvem som skal ordne ditt regnskap.

Flytt regnskapet online

Som selvstendig næringsdrivende er man helt avhengig av effektive administrasjonsløsninger, som samtidig helst ikke bør koste for mye. Med dagens moderne webteknologi er det relativt enkelt å utføre flere dagligdags administrative oppgaver, som regnskap, fakturering og betalingsoppfølging, online, noe som ofte kan redusere både kostnadene og tidsbruken betraktelig. Tiden der man samlet alle bilag i en plastpose og dro på besøk hos regnskapsføreren, er for mange for lengst forbi. Det finnes idag firmaer som tilbyr en komplett portefølje av webbaserte administrative løsninger for mindre bedrifter, til en rimelig pris.