Friday, March 22, 2019

Nettkatalogen still going strong

Det er mer enn syv år siden jeg skrev om mine erfaringer med nettkatalogen.no, noe som er ett av de mest leste innleggene her...

Derfor er sekstimersdagen katastrofal for grunderbedrifter

LO og venstresiden i norsk politikk taler varmt for at det skal innføres seks timers arbeidsdag i Norge. For noen yrkesgrupper vil en sekstimersdag...

Fem grunner til å unngå å gi rabatt

Alle som har startet egen bedrift kjenner følelsen av regninger som hoper seg opp, en tom bankkonto og kontorleie og andre viktige utgifter som...

Hold kontroll på pengebruken

Penger er brennstoffet for alle nystartede bedrifter. Få er så heldige at de går i pluss fra første dag og de fleste trenger derfor en porsjon med penger for å komme frem til dagen der driften løper rundt. Og er det en ting som er helt sikkert så er det at det alltid tar lengre tid og koster mer enn man forventer før bedriften går med overskudd. Å holde en skarp kontroll på pengebruken kan derfor være en av de viktigste kriterier for å lykkes.

Slik lager du et likviditetsbudsjett

Et likviditetsbudsjett kan være litt innviklet og tidskrevende å sette opp, men er et glimrende verktøy for å avdekke perioder der utgiftene for bedriften overstiger inntektene, i en slik grad at det vil gå ut over betalingsevnen.

Vanskeligere for bedrifter å få banklån

Norges Banks utlånsundersøkelse for første kvartal 2009 viser at det er blitt vanskeligere for bedrifter å få finansiering gjennom banklån. Mens kredittpraksisen for husholdninger var omtrent uendret fra fjerde kvartal 2008 til første kvartal i år, er praksisen overfor bedrifter skjerpet ytterligere og det er blitt ennå vanskeligere for bedrifter å få lån i norske banker.

Manglende gründerfinansiering er et samfunnsproblem

Tilgang til risikokapital er en av de aller viktigste faktorene for å bidra til en høy grad av innovasjon og bedriftsetableringer i Norge. Med dagens globale økonomiske situasjon har tilgangen til kapital for nystartede bedrifter mer eller mindre tørket helt inn. Det er fortsatt et stort gap mellom det Innovasjon Norge sine støtteprogrammer kan tilby og det kapitalbehov mange bedrifter har for å klare seg gjennom en tøff etableringsfase.

Få lønn til ansatt dekket av NAV

NAV har en ordning kallet «Tidsbegrenset lønnstilskudd» som ikke er så veldig kjent. I korte trekk gjør ordningen det mulig å få dekket en del av lønnen til den ansatte, hvis personen er i en situasjon der han eller hun har problemer med å komme inn på arbeidsmarkedet.