Friday, March 22, 2019

Ti måter å finansiere bedriftsetableringen

De aller fleste bedriftsetableringer er avhengige av penger. Uten tilstrekkelig kapital til å utvikle forretningsideen og komme seg på et nivå der man begynner å tjene penger, er det veldig vanskelig å lykkes. Her følger en oversikt over ti vanlige måter å finansiere hele eller deler av en bedriftsetablering på.

Få offentlig støtte gjennom Innovasjon Norge

Innovasjon Norge har en rekke støtteordninger for gründere og nystartede bedrifter. Dette kan være en svært stor hjelp i en etableringsfase og åpne for helt nye muligheter for utvikling av bedriften din. Å få økonomisk støtte til bedriftsetableringen stiller imidlertid en rekke krav både til deg som gründer og til prosjektet ditt. Du får her en oversikt over de viktigste momentene i forbindelse med en søknad om støtte til etablering av bedrift.

Hvorfor bruke tid på en forretnings-plan?

Som nystartet grunder er man ofte svært fokusert på produktet sitt, full av energi og entusiasme og ønsker å komme ut på markedet så raskt som mulig. Da blir det ofte til at det å skrive forretningsplan ikke står øverst på prioriteringslisten. Mange syntes naturlig nok at det å skrive en slik plan har liten praktisk nytte og er noe man liksom bare må gjøre.

Manglende gründerfinansiering er et samfunnsproblem

Tilgang til risikokapital er en av de aller viktigste faktorene for å bidra til en høy grad av innovasjon og bedriftsetableringer i Norge. Med dagens globale økonomiske situasjon har tilgangen til kapital for nystartede bedrifter mer eller mindre tørket helt inn. Det er fortsatt et stort gap mellom det Innovasjon Norge sine støtteprogrammer kan tilby og det kapitalbehov mange bedrifter har for å klare seg gjennom en tøff etableringsfase.

Få lønn til ansatt dekket av NAV

NAV har en ordning kallet «Tidsbegrenset lønnstilskudd» som ikke er så veldig kjent. I korte trekk gjør ordningen det mulig å få dekket en del av lønnen til den ansatte, hvis personen er i en situasjon der han eller hun har problemer med å komme inn på arbeidsmarkedet.

Økte midler til etablererstipend

Innovasjon Norge har fått tildelt 150 millioner kroner ekstra i 2009 til den landsdekkende etablererstipend-ordningen. Ordningen skal stimulere til flere bedriftsetableringer og nytt av året er at ordningen nå kan gi et kapitaltilskudd på helt opp til 1.75 millioner kroner, mot ca. 800.000kr. tidligere.

Inkubatoren hjelper deg igang

En inkubator er et konsept som skal hjelpe personer med innovative forretningsideer å føre ideen ut i livet og etablere en levedyktig bedrift. Som...