Friday, March 22, 2019

Finansiering av bedriftsetableringen med forbrukslån

For mange som ønsker å starte eget firma, er et aksjeselskap et bedre alternativ enn å starte et enkeltpersonforetak, men man har kanskje ikke...

Ti måter å finansiere bedriftsetableringen

De aller fleste bedriftsetableringer er avhengige av penger. Uten tilstrekkelig kapital til å utvikle forretningsideen og komme seg på et nivå der man begynner å tjene penger, er det veldig vanskelig å lykkes. Her følger en oversikt over ti vanlige måter å finansiere hele eller deler av en bedriftsetablering på.

Hvorfor bruke tid på en forretnings-plan?

Som nystartet grunder er man ofte svært fokusert på produktet sitt, full av energi og entusiasme og ønsker å komme ut på markedet så raskt som mulig. Da blir det ofte til at det å skrive forretningsplan ikke står øverst på prioriteringslisten. Mange syntes naturlig nok at det å skrive en slik plan har liten praktisk nytte og er noe man liksom bare må gjøre.

Bør staten risikoavlaste privat kapital innvestert i oppstartsbedrifter?

Det er bred politisk enighet om at Norge trenger flere nye kunnskapsbaserte vekstbedrifter, men desverre viser dagens regjering liten vilje til nytenkning når det gjelder å legge tilrette for økt deltakelse fra private investorer i bedriftenes oppstartsfase. Flere land, deriblant Storbritannia, har hatt stor hell med skatteincentiv-ordninger som deler risikoen ved tidligfase-investeringer mellom staten og investoren.

Tre måter å presentere din forretningside på

Hvordan du presenterer din forretningside overfor Innovasjon Norge, potensielle investorer, banker eller andre samarbeidspartnere, kan være alfa og omega for din bedrifts suksess. Er du, som undertegnede, en typisk ingeniør, er det ofte at man blir opphengt i tekniske detaljer som er likegyldige for mottakeren. Tilsvarende har jeg bekjente som er dyktige selgere som liker å smøre tykt på med store ord, noe som heller ikke alltid er bra.

Utvikling av bedriftens grafiske profil

Som nystartet selskap har man som oftest ikke flust med penger og man er nødt å være knallhard i prioriteringene. En av de ting som ofte blir utsatt er utviklingen av en effektiv logo og grafisk profil for bedriften. Forståelig nok, en logo kan være både kostbar og tidskrevende å få utarbeidet, begge deler noe en grunder sjeldent har mye av.

Revisjonsplikten borte for noen, men langt fra alle

1. mai 2011 ble revisjonsplikten for små aksjeselskap fjernet. Dette er et stort steg i retning av å lette hverdagen for småbedrifter, men ordningen omfatter langt fra alle. Mange småbedrifter vil ikke oppleve noen praktisk forskjell med det nye regelverket og vil fremdeles være revisjonspliktige.

Online verktøy for likviditetsbudsjettering

Alle grundere vet hvor viktig det er å holde stålkontroll på kontantflyten ut og inn av firmaets bankkonto, men desverre er det både tidskrevende...

Svakheter ved populære offentlige støtteordninger

Det finne si Norge en stor mengde støtteordninger for næringslivet, i alt fra brede næringsnøytrale ordninger til veldig bransjespesifikke ordninger der bare noen få bedrifter er kvalifisert for støtte. Vi tar her for oss et par av de mest kjente ordningene – SkatteFunn og etablererstipend-ordningen, og ser på svakheter ved disse som gjør at ordningene ikke fungerer optimalt.

Enkelt å drive bedrift i Norge men vanskelig å få kreditt

Statistikken for 2012 fra Doingbusiness.org viser at Norge er det 6. enkleste land å drive bedrift i, målt ut fra en rekke faktorer som hvor enkelt det er å etablere et firma, til hvor god sikkerhet investorer har. I forhold til andre OECD-land skiller Norge seg imidlertid negativt ut på ett punkt; Hvor enkelt det er for bedriften å få kreditt.