Nye krav for NUF-selskaper hjemhørende i Storbritannia

1

En stor andel av norske NUF-selskaper er registrert med morselskap på de britiske øyer og vil bli berørt av nye regler fra det britiske firmaregisteret, Companies House. Fra og med 6. april 2016 er du som eier av et britisk firma lovpliktig å føre et register over personer med avgjørende kontroll i selskapet.

Registeret skal inkludere alle personer i selskapet som:

  • Eier mer enn 25% av aksjene i firmaet
  • Sitter på mer enn 25% av stemmene i firmaet
  • Har myndighet til å utnevne eller fjerne majoriteten av ledelsen i firmaet

Selvom det ikke finnes personer i selskapet som faller inn under ett av de ovennevnte punktene, kan det fremdeles være tilfeller der personen må registreres, f.eks.:

  • Hvis en person har myndighet til, eller rent praktisk utøver en signifikant inflytelse eller kontroll over selskapet
  • Hvis en person har en juridisk eller praktisk utøvende myndighet over et selskap eller fond som oppfyller ett eller flere av punktene over.

Det er viktig å merke seg at du kan bli holdt strafferetslig ansvarlig i Storbritannia hvis opplysningene ikke blir rapportert til myndighetene en gang i året, eller hvis de rapporterte opplysningene ikke er korrekte. Nøyaktig hva straffen vil være er ikke klart, men det er neppe snakk om fengselsstraff, selv i grove tilfeller, men bøter basert på selskapets omsetning.

Fra og med 30. juni 2016 må opplysningene gis, som en del av en årlig “Confirmation statement”. Denne innrapporteringen erstatter den tidligere “Annual return”.

Mer info finnes på nettsidene til Companies House.

1 kommentar

  1. Mange takk for denne blog post det var nyttig info for meg. Mitt nuf er reg. gjennom Varjag og jeg betale rtil dem hvert år for at de skal innsende alle skjemaer til myndighetene i england så da behøver jeg vel ikke å gjøre noe med de nye reglene?

LEGG IGJEN EN KOMMENTAR