Derfor er sekstimersdagen katastrofal for grunderbedrifter

2

LO og venstresiden i norsk politikk taler varmt for at det skal innføres seks timers arbeidsdag i Norge. For noen yrkesgrupper vil en sekstimersdag nok ha sine fordeler, men for  grunderbedrifter og andre mindre firmaer vil 30 timers arbeidsuke bety store utfordringer.

Lavere arbeidstid betyr ikke nødvendigvis flere i arbeide

I noen yrker er det nok av folk å ta av, og reduserer man arbeidstiden så kan man “bare” ansette flere folk. I en teknologi-bedrift som min egen, er dette langt fra tilfellet. Vi sliter allerede med å besette teknisk krevende stillinger og mangler nesten alltid kompetente folk. En reduksjon i arbeidstiden vil ikke bedre denne situasjonen, tvert imot. Det vil bare bli ennå vanskeligere å tilsette høytutdannet personer, noe som vil bety at bedriftens effektivitet vil bli redusert. Vi vil rett og slett ikke klare å vokse så fort som vi ønsker, pga. mangel på arbeidskraft.

En reduksjon i arbeidstid vil bare medføre at kjernen i vår virksomhet – produktutvikling, vil ta lengre tid, og vi stiller dermed dårligere enn våre utenlandske konkurrenter som ikke har samme krav til lav arbeidstid.

Kostnader til uproduktivt arbeide øker

Flere ansatte betyr mer administrasjon. Human resource, administrasjon og regnskap er et nødvendig onde i alle bedrifter i et moderne samfunn, men det betyr ikke at kostnadene til dette bidrar til bedriftens produktivitet. Flere ansatte vil øke bedriftens administrasjonskostnader, penger som med fordel kunne ha vært brukt til produktutvikling og til å øke bedriftens lønnsomhet.

Vi lever i en global verden

Norske bedrifter sliter allerede med konkurranseevnen. Vi klarer oss utelukkende fordi vi er svært effektive de timene vi er på jobb. Det betyr også at det ikke er mye å gå på effektivitetsmessig, og det er urealistisk å forvente at en typisk kontoransatt vil kunne utføre samme jobben som idag gjøres på 7.5 timer, på 6 timer. Bedriften må med andre ord velge mellom å ansette flere folk eller senke produktiviteten, begge deler vil bety at konkurransekraften svekkes og det blir vanskeligere for norske bedrifter å hevde seg globalt.

Ønsker den ansatte faktisk å jobbe mindre?

Min erfaring er at ansatte stort sett trives godt på jobben og liker å være i et miljø der de blir utfordret og kan utvikle seg. Vi har ofte ansatte som jobber ut over deres arbeidstid, ikke fordi det er et krav, men fordi de trives på jobben og elsker deres arbeidsoppgaver. Et ensidig fokus på arbeidstid medfører fort at man ser på det å arbeide som noe negativt, frem for noe som er lystbetont. Selvsagt er det mange yrker der jobben er både fysisk krevende og kanskje ikke spesielt interessant, men i grunderbedrifter er man ofte helt avhengig av ansatte som brenner for det de gjør og som har et engasjement som er med på å drive bedriften fremover. I slike tilfeller er lovfestet arbeidstid bare en kunstig barriere som har liten praktisk betydning. En reduksjon fra 7.5 til 6 timers arbeidsdag, vil dermed ikke medføre at den ansatte jobber noe mindre, det vil bare medføre en reduksjon i lønn.

2 KOMMENTARER

  1. Katastrofe er kanskje å ta litt hardt i men ellers helt enig i at 6 timers dag er det siste norge trenger bå

LEGG IGJEN EN KOMMENTAR