Fremgangsmåte for sletting av NUF

7

Svært mange norske næringsdrivende har opprettet NUF-selskaper med morselskap i Storbritannia. Mange har gjort dette bevist for å slippe unna norske krav til revisjon og aksjekapital, mens en god del også har blitt overtalt til å opprette slike selskaper av overivrige telefonselgere. Ønsker du å slette et slikt NUF-selskap er dette en enkel prosess som du fint kan gjøre selv.

[ad#ad-1]Kravene til aksjekapital og revisjon er lempet betydelig for små aksjeselskap, det siste året, og et NUF-selskap er ikke lengre like aktuelt for alle. Det finnes idag aktører som tilbyr deg å slette et slikt NUF, gjerne for en kostnad på rundt 2000kr. Dette kan være en utmerket løsning for dem som ikke ønsker å bry seg med dette selv, men det er fult mulig å gjøre jobben selv også. Det tar normalt ikke mer enn en times tid og koster deg ca. 100kr. Merk at fremgangsmåten som her beskrives baserer seg på at selskapet er hjemmehørende i Storbritannia. Har ditt NUF et morselskap i et annet land er fremgangsmåten annerledes.

Begge selskaper må oppløses
Et NUF består av to juridiske enheter; Moderselskapet i utlandet og den norske avdelingen, registrert i Brønnøysundregistrene. For å sleppe selskapet fullstendig må du derfor slette begge enhetene. Det anbefales å starte med avvikling av den norske avdelingen, men du trenger ikke nødvendigvis å vente på at dette er fullført før du fortsetter med avviklingen av morselskapet i England.

Slette den norske avdelingen i Brønnøysundregistrene
Før den norske avdelingen kan slettes må det holdes en generalforsamling som bestemmer at enheten skal oppløses og datoen for dette. Når dette er gjort fylles skjemaet «Samordnet registermelding» ut via AltInn.no. Her er det viktig å legge ved protokollen fra generalforsamlingen der oppløsningen ble vedtatt.

Slette morselskapet i England
I Storbritannia er det Companies House som står for all aktivitet rundt registrering og sletting av selskaper. Min erfaring er at disse er enkle å forholde seg til. De er i liten grad ute etter «å ta noen», men er serviceminded og svarer raskt på spørsmål.

Før du kan oppløse selskapet i England må noen krav være oppfylt:

  • Aksjer i selskapet må ikke være omsatt de seneste 3 måneder
  • Navnet på selskapet må ikke ha vært endret de seneste 3 måneder
  • Det må ikke være tatt ut noen søksmål mot selskapet, eller være forkynt noen søksmål

For de aller fleste er de ovennevnte kravene bare av formell karakter da det sjeldent er noen form for aktivitet i moderselskapet (all aktivitet skjer i den norske avdelingen).

For å begjære oppløsning av selskapet må skjemaet «Striking off application» fylles ut (mer info her). Her fyller du ut selskapets organisasjonsnummer og navn. Skjemaet må signeres av et flertall av selskapets «Directors». I de fleste tilfeller finnes det bare en director, hvilket er deg selv. Skjemaet er relativt selvforklarende og inneholder også en sjekkliste som hjelper deg å fylle ut alle felter korrekt.

Når skjemaet er ferdig utfylt sender du det sammen med 10 pund (sjekk eller kontanter!) til Companies House. Adressen finner du på siste side i skjemaet.

I tillegg til å sende skjemaet til Companies House må du også sende en kopi til alle ansatte og kreditorer i selskapet. Igjen, så er dette normalt ikke aktuelt, da all aktivitet skjer i den norske avdelingen. Det er derfor ingen ansatte eller kreditorer i det britiske selskapet som trengs å varsles.

Hva skjer etter papirene er sendt
Når Companies House mottar de utfylte papirene vil de rettmessig varsle at selskapet blir oppløst, med en 3 måneders frist til å komme med innsigelser. Det vil si at hvis ingen har kommet med innsigelser på at selskapet oppløses, vil det etter 3 måneder bli slettet i det engelske firmaregisteret.

 

7 KOMMENTARER

  1. Helt utrolig bra. Jeg skal slette et nuf jeg ble dyttet på av en over ivrig selger for en tid tilbake og nå vil samme selger ha 3000kr. for å slette firmaet også men med hjelpen her klarer jeg det selv.

  2. Fint å se at du syntes dette er bullshit Stian, kanskje du kunne forklart hvorfor. Du er kanskje en av dem som tjener penger på å lure folk til å etablere et nuf.

  3. Stiftet NUF selv og nå vil jeg heller ha AS. Kommet en endring i lovverk og en kan nå fusjonere NUF og AS. Aktuelt om du har aktiva og verdier i NUF som en kan flytte over i AS. Har en verdier over 30 tusen slipper en aksjekaptilal kun registrering og revisor for åpningsbalanse. Noen må verdisette aktiva og regner med at det må være en revisor. Feks har jeg brukt 100 timer og 50000 på utvikling av webside som kan bli med over. Noen tips?

  4. Takker for nyttig informasjon. Firmaene som “hjelper” til med og opprette og slette selskap, utnytter folk i begge ender og gir inntrykk av at prosessen er omfattende og vanskelig, slik at de kan få hentet ut enda mer penger fra etablerere, som opplever en kostbar drift av et NUF hvis omsetningen er null eller liten.

LEGG IGJEN EN KOMMENTAR