Suksessfull outsourcing av programvareutvikling

2

Outsourcing av programvareutvikling kan på papiret virke svært attraktivt, med mulighet for store kostnadsbesparelser. Det er imidlertid mange fallgruver og en suksessfull outsourcing krever både tid og nøye planlegging.

[ad#ad-1]Det er mange momenter man bør ta med i vurderingen før man evt. velger å outsource hele eller deler av et prosjekt. Jeg har jobbet med outsourcing i flere år, både som «kjøper» i Norge, og som prosjektleder lokalt hos outsourcing-selskaper i lavkostland. Basert på mine erfaringer har jeg her samlet noen punkter det kan være lurt å ta med i en beslutningsprosess på hvorvidt man skal outsource eller ikke.

Ha kontroll på kjernekompetansen
Du bør aldri outsource bedriftens kjernekompetanse, det kan få katastrofale konsekvenser. Er programvareutviklingen bedriftens kjerneaktivitet og grunnstammen i forretningsmodellen, kan det være svært risikabelt å outsource dette. Delelementer i utviklingen kan settes bort til andre, men nøkkelfunksjonalitet bør utvikles internt i bedriften.

Transaksjonskostnader
Ser man på timeprisen på en ansatt i Norge i forhold til f.eks. India eller Vietnam, så ser regnestykket naturligvis svært lovende ut. Det er imidlertid mange indirekte kostnader i tillegg, som alle bør tas med i regnestykket. Det må som regel påregnes mer ressurser til prosjektledelse og kommunikasjon og en outsourcing-partner vil normalt være mindre effektiv, slik at det går flere timer med til å løse en konkret oppgave. Det er vanskelig å gi noe kontret svar på hva transaksjonskostnadene er. En tommelfingerregel er at jo større prosjektet er, jo mindre blir overheadkostnadene. Det samme gjelder jo bedre man kjenner sin outsourcing-partner. Har man jobbet lenge sammen med samme partner vil transaksjonskostnadene normalt være mindre.

Intellectual properties (IPR)
Outsourcing skjer normalt til land der holdningene til opphavsrett er en ganske annen enn i Norge. Dette gjelder ikke minst holdningene til kopiering av immaterielle verdier, som programvare og kildekode. Man kan sikre seg så godt man vil gjennom en kontrakt, men det hjelper deg lite den dag du finner ut av din outsourcing-partner har brutt opphavsretten på ditt produkt eller tjeneste. Du kan naturligvis gå til søksmål i partnerens hjemland, men man trenger ikke å ha studert mye jus for å vite at det vil være en nærmest håpløs oppgave å nå frem med en slik handling.

Det aller beste man kan gjøre for å sikre seg er å velge sin partner med omhu. Sjekk referanser nøye og undersøk hvilket forhold partneren har til opphavsrett.

Teknologinivå
Komplekse og høyteknologiske IT-løsninger er normalt ikke noe som det lønner seg å outsource, ihvertfall ikke fullstendig. Delelementer kan muligvis outsources, men hovedtyngden av utviklingen bør gjøres internt i bedriften. Oppgaver av simplere art, som gjerne involverer stor grad av repetitiv og manuelt arbeide, vil det ofte lønne seg å outsource.

Kreativitetsnivå
Oppgaver som krever et høyt kreativitetsnivå, gjerne i sammenheng med lokal kulturforståelse, er det nesten uansett dødfødt å outsource. Dette gjelder f.eks. ulike typer grafisk design og programvareutvikling som krever inngående forståelse av lokale tradisjoner, kultur og lovverk. Transaksjonskostnadene forbundet med å kommunisere slike ting til outsourcing-partneren blir rett og slett for høye.

Størrelsen på prosjektet
Prosjekter som omfatter mindre enn 4-5 personer i et lavkostland, lar seg normalt fint administrere fra Norge. Stiger antall personer involvert over dette, blir administreringen straks mye mer komplisert, og det bør vurderes om bedriften bør plassere en egen prosjektleder lokalt hos outsourcingpartneren. Det er klart at kostnadene forbundet med dette er store, men sjansen for at prosjektet skal bli en suksess vil være mye større.

En del selskaper tilbyr såkalt «managed outsourcing», der en norsk prosjektleder jobber lokalt og er det daglige bindeledet mellom utviklingsteamet og prosjektledelsen i Norge. En slik løsning er naturligvis også et fordyrende element, men spesielt i tilfeller der man kanskje ikke har nødvendig prosjektledelseskompetanse internt, kan det være et bra alternativ.

2 KOMMENTARER

 1. Kontroll på kjernekompetansen er viktig, men dette er ikke motstridende mot å outsource – det handler mer om hvilken modell som velges. Her må man se på målsetningen før man velger modell. Prosjektbasert, teambasert eller etablere egne selskaper som driftes av outsouring leverandøren – eller etablere eget selskap på egenhånd (Vil normalt ikke anbefale dette om man ikke er villig til å ta meget høy risiko – les bruke mye tid og penger på etableringen)

  Meget viktig å velge en leverandør med norsk ledelse som fokuserer på det norske markedet – Som leverandør lever Partneren av fornøyde kunder. Norsk ledelse og tilstedeværelse er viktig for å redusere transaksjonskostnadene og sikre kvalitet på leveransene. Norsk kontraktspartner gir deg en juridisk trygghet.
  Størrelsen på prosjektet er ikke den viktigste faktoren – viktigere er lengden 2 mann i mer enn 2 år fungerer godt også. Glem for all del ikke referanser…

  Ta gjerne kontakt om du ønsker å dele erfaringer / betraktninger. Selv har jeg nå vært med å etablere produkt utviklingsmiljøer for mer en 25 ulike norske programvarehus.

  J. Espen. Stokke
  http://no.linkedin.com/in/estokke
  email: espen@embla.asia

 2. Outsourcing blir jo mer og mer vanlig idag og det stadig stigende prisnivået i Norge vil helt sikkert bidra til at enda flere outsourcer flere tjenester i fremtiden.

LEGG IGJEN EN KOMMENTAR