Hva kjennetegner et velfungerende team

1

[ad#ad-1]Som grunder er man nesten alltid avhengig av å få satt sammen et godt team som kan hjelpe til med å bygge bedriften. Et team består ikke nødvendigvis bare av egne ansatte, man kan også være satt sammen av resurspersoner fra leverandører, kunder og samarbeidspartnere. Uansett hvordan laget er oppbygget er det imidlertid noen kjennetegn for hva som skaper et sterkt og produktivt team, der alle drar i samme retning.

[ad#ad-1]I min egen bedrift har vi en utviklingsavdeling som består av flere team og det er interessant å observerer hvordan noen team blomstrer og leverer gode resultater, mens andre sliter og liksom aldri får samarbeidet til å fungere. Det er ikke alltid slik at laget med de smarteste hodene leverer det beste resultatet, svært ofte er det en lang rekke andre faktorer som også spiller inn. Jeg har her forsøkt å samle mine tips til hva som kjennetegner et godt og velfungerende team.

Et bra team trenger en klar leder
Uansett om gruppen er sammensatt av ansatte fra samme bedrift som er lokalisert samme sted, eller av folk fra flere organisasjoner, er den kanskje viktigste nøkkelen til et suksessfullt team å ha en klar og tydelig teamleder. Alle medlemmer av teamet må være klar over hvem som er sjefen og hvem som tar den endelige avgjørelsen. Det er teamlederen som er ansvarlig for de leverte resultatene og det er lederens ansvar å få gruppen til å jobbe sammen på en måte så forventet resultater oppnås.

Veldefinerte roller
Alle medlemmer av teamet må ha en klar forståelse av rollen sin på laget. På denne måten er det enkelt for alle parter å vite hva som forventes av hver enkelt og hva som trengs for å oppnå målsetningen for gruppen.

Kvantifiserbare og forstålige mål
Teamet må ha en god forståelse av hva som forventes og hva målet med arbeidet er. Her gjelder det å ha så objektive og kvantifiserbare mål som mulig. Et mål som å «Øke kvaliteten på utviklet kildekode» er veldig diffust og vanskelig å måle, mens et mål som «Redusere antall feil i utviklet kildekode med 30%» er kvantifiserbart, objektivt og enkelt å måle. Det blir dermed lett for alle medlemmer av teamet å forstå hva det jobbes mot og evaluere egen innsats iforhold til målet.

Deling av ressurser og kunnskap
Det høres kanskje åpenbart ut at man deler på ressurser og kunnskap innad i gruppen, men i praksis er det dessverre ikke så åpenbart at dette skjer. Det bør i stor grad være teamleders ansvar å sikre at alle medlemmer på laget er oppdaterte og har tilgang til alle tilgjengelige ressurser innad i teamet. Dette gjelder både det åpenbare, som tilgang til arbeidsplass, datautstyr og andre fysiske ressurser, og immaterielle ressurser som ideer, kunnskap, informasjon om status på arbeidet, osv.

Kommunikasjon er nøkkelen til suksess
Gode rutiner for kommunikasjon innad i teamet er alfa og omega. Svært mange misforståelser kan unngås ved hyppig og god kommunikasjon. Igjen er det teamleders ansvar å sikre at alle medlemmer kommuniserer godt og at det praktiske ligger tilrette for god kommunikasjon.

Sett egoet i bakgrunnen
Dyktige og høyt kompetente personer har ofte et sterkt ego, hvilket i mange sammenhenger er både nyttig og viktig for bedriften. I velfungerende team er det imidlertid ofte et kjennetegn at teammedlemmenes personlige egoer settes i bakgrunnen slik at målsetningen for teamet settes over egen prestisje og fortjeneste.

1 kommentar

  1. Veldig gode tips men spesielt siste punkt om å sette egoistene i andre rekke er viktig. Vi har mye prosjektbasert jobbing på min arbeidsplass og ikke rent sjeldent blir slike prosjekter kuppet av egosentriske personer som har alt for travlt med å promotere sine egne synspunkter på bekostning av alle andre.

LEGG IGJEN EN KOMMENTAR