Lønnsfradraget for selvstendige næringsdrivende fjernes

1

[ad#ad-2]Fra og med skatteåret 2012 fjernes lønnsfradraget på 15 prosent, som selvstendige næringsdrivende med ansatte tidligere har kunnet nyte godt av. Endringen får ikke konsekvenser for så mange selvstendige næringsdrivende, men for de det gjelder kan dette bety en kraftig økning i den totale skattebelastningen.

Lønnsfradraget har frem til nå gitt eieren av et enkeltperosnsforetak en reduksjon i beregnet personinntekt tilsvarende 15 prosent av lønnskostnadene til ansatte, begrenset oppad til 6G, dvs. ca. 470.000kr. Fradraget blir fjernet med den begrunnelse at «det ikke har noen god begrunnelse»! Totalt antar man at den økte skatte fra selvstendige næringsdrivende vil øke med 220 millioner kroner som resultat av endringen.

1 kommentar

  1. Har ikke hørt om dette fradraget før, men hvorfor har det eksistert i det hele tatt? Man trekker jo allerede fra alt det en ansatt koster.

LEGG IGJEN EN KOMMENTAR