Analyse av konkurransesituasjonen for din bedrift

1

[ad#ad-2]En hver forretningsplan bør inneholde en markeds- og konkurrentanalyse som sier noe om hvilke konkurrenter dit produkt har og hvordan du skal klare å kapre markedsandeler. Amerikaneren Michael Porter utviklet på 1970-tallet en modell for analysering av forretningside og markedssituasjon, som fremdeles er gjeldende og som kan være til stor hjelp ved utarbeidelse av forretningsplan.

Modellen blir ofte kalt «Porter’s five forces» og beskriver de fem kreftene som påvirker konkurransesituasjonen i et marked. Den grunnlegende kreften beskrives som intensiteten på rivaliseringen eller konkurransen, blant aktører på markedet. Dette påvirkes, iflg. Porter, av følgende momenter:

(1) Risikoen for at nye aktører skal dukke opp: Du har kanskje funnet et nisjemarked med liten konkurranse idag, men hva er sjansen for at konkurransesituasjonen er en helt annen i morgen? Er din nisje høyt profitabel er sjansen for at konkurrenter vil dukke opp veldig stor.

(2) Bruk av andre metoder eller løsninger: Kanskje ditt produkt løser fylder et konkret gap i markedet, men hva er sjansen for at det dukker opp andre produkter som løser samme problemet men på en annen måte?

(3) Prispåvirkning fra kundene: Kanskje du har tenkt deg at du skal selge produktet dit for 100kr. Dette mener du er en fair pris som gir deg den nødvendige inntjeningen. Hva hvis kunden bare vil betale 50kr.? Så lenge du er eneste alternativet på markedet har kunden lite å komme med, han kan betale 100kr. eller ikke få produktet i det hele tatt. Men hva hvis det finnes en konkurrent på markedet som selger sitt produkt for 60kr.? Da har kunden plutselig et alternativ og mye større påvirkningskraft på prisen på ditt produkt.

(4) Prispåvirkningen du kan yte på leverandører: Dette blir på mange måter tilsvarende prispåvirkningen fra kundene dine, men med motsatt fortegn. Hvis din leverandør har 100 andre kunder og ingen problem med avsetningen, er han sannsynligvis lite interessert i å diskutere pris. Har han derimot ingen andre kunder er sjansen for at du kan påvirke prisen mye større.

Porters fem krefter sier tilsammen mye om konkurransesituasjonen bedriften din vil oppleve og mulighetene du vil ha for å skaffe kunder og faktisk tjene på din ide.

Mer om Porters modell på Wikipedia.

1 kommentar

  1. Porter’s five forces er bra, men det holder ikke alltid. Spesielt når marketdet er lite kompetivt.

    På Flyttefirma Oslo (www.flyttefirmaoslo.no) lister vi Oslos Absolutt Beste og Billigeste Flyttebyråer for deg som er på flytting i Oslo.

    Lykke til!

LEGG IGJEN EN KOMMENTAR