Omgås personer som er smartere enn deg selv

1

[ad#ad-1]Det er et faktum at man ikke er like flink til alt. Som grunder kan det være lett å glemme dette, spesielt siden man ofte jobber alene og må ta hånd om det meste rundt utviklingen av bedriften, på egen hånd. De grundere som oftest har suksess og lykkes med bedriftsetableringen er de som klarer å omgi seg med folk som hver især er flinkere enn grunderen selv, på sine felt.

Mange grundere har et tilnærmet kjærlighetsforhold til sin forretningside. Dette skaper naturligvis en glød og entusiasme som er viktig, men det kan også være en farlig hemsko hvis grunderen insisterer på å ha et ord med i spillet ved alle avgjørelser og beslutninger som tas i bedriften. Å vite når man som grunder bør ta det endelige ordret og når man bør overlate ansvaret til andre, er ikke alltid enkelt. Det er derfor det er så viktig å være omgitt av dyktige fagfolk som, på hver sitt felt, innehar en ekspertise som gjør at du kan føle deg sikker på at du kan overlate beslutningsansvaret til dem. Dette vil gjøre deg som grunder mer produktiv og du vil uten tvil unngå å gjøre en rekke feil som du ville ha gjort om du tok beslutningen selv.

Det er skrevet metervis av bøker om hvordan man blir en god leder og hvordan en leder bør konsentrere seg om å få det beste frem i sine ansatte og delegere ansvar til folk rundt seg. Dette fungerer sikkert bra i større organisasjoner, men som grunder i et lite nystartet selskap har man ofte ikke ressursene som er nødvendige for å ansette eller leie inn den beste ekspertisen på alle felt. Nøkkelen blir derfor å vite på hvilke felt du kan klare jobben selv og hvor du bør prioritere de sparsomme økonomiske midlene og skaffe ekstern kompetanse.

Når først du har bestemt deg for å skaffe hjelp, enten i form av en ansatt eller en innleid konsulent, er det en del karakteristiske trekk ved personen som det kan være lurt å se etter:

Unngå narsissisten
For all del unngå narsissisten, en slik person er sjeldent en god lagspiller. Personen utstråler masser av energi og kan virke intelligent og smart, men viser ofte en total mangel på evne til å ta imot tips og råd fra andre, da dette, i i personens øyne, blir sidestillet med det å være svak. En narsissist tror ikke at andre har noe fornuftig å komme med, de tar ofte æren for slukseer og har en evne til alltid å finne noen å skylde på når ting går galt.

Evnen til å få ting gjort
Et fellestrekk for dyktige fagfolk er er de vet hva som trengs for å løse problemet, eller evner å finne løsningen på egenhånd, uten å måtte bry deg som grunder. Noen er kanskje svært faglig dyktige men mangler gjennomføringsevnen. Å få ting gjort er noe av det viktigste for å få stablet en suksessfull bedrift på benene.

Evner å komme med egne løsninger
Det å ha evnen til å komme opp med egne løsninger på problemer, er svært viktig. Hvis du som grunder konstant må fortelle folk hvordan de skal løse problemet vil du ikke bare måtte bruke mye tid på dette, du vil også fortsette å være hindringen som gjør at bedriften din fortsetter å gjøre de samme feil og ikke utvikler seg som den ellers kunne ha gjort.

Evnen til å lytte
Jo mer folk prater, jo mindre har de å fare med. Dette er naturligvis ikke sant alltid, men ofte vil du se at de som prater mest langt fra er dem som er smartest eller flinkest til å få ting gjort. Evnen til å lytte er essensiell og aller helst bør personen lytte mer enn prate.

Evnen til å være positiv
Personene du omgir deg med bør helst være positive og like entusiastiske for bedriften som du er. Dette er naturligvis ikke alltid realistisk å få til, men kan du få folk til å føle et eierskap til bedriften og ta ansvar for deres handlinger er mye gjort. Å omgås løsningsorienterte og positive mennesker er ikke bare viktig for utviklingen av bedriften, det gir også et positivt og bra arbeidsmiljø som løfter alle involverte parter.

Et dilemma for mange grundere er mangelen på penger og behovet for hjelp. En mulig løsning på dette er å tilby den ansatte eierskap til bedriften, som som hel eller delvis betaling for tiden personen bruker, i en oppstartsfase der det ikke er økonomi til å betale full lønn. I praksis må du da se deg om etter en forretningspartner og medeier og her er det viktig å trå varsomt. Det tar normalt minst et par måneder før du lærer personen skikkelig å kjenne, så å hoppe ut i det og tilby personen eierskap fra dag en, kan vise seg å være katastrofalt. En bedre løsning er kanskje å inngå en form for intensjonsavtale der du betaler din mulige fremtidige forretningspartner lønn de første månedene, med mulighet for konvertering av dette til eierandeler når du har lært personen å kjenne.

1 kommentar

  1. Tanken om å hele tiden sette sammen et team av høyt kvalifiserte folk er god men i praksis er det slett ikke så enkelt. Min erfaring er at dyktige folk vet hva de er verdt og du skal ha en god porsjon overtalelsesevne og en overbevisende forretningside hvis du skal få folk til å kvitte seg med sin jobb og gå over til å jobbe gratis i din bedrift.

LEGG IGJEN EN KOMMENTAR