Viktige spørsmål om din forretningside

1

[ad#ad-1]Det kan være lurt å gjøre et grundig forarbeide før man setter igang med etablering av bedrift og starter opp med en ny forretningside. Litt research i starten kan spare deg for mange problemer og utfordringer senere i prosessen. Å avdekke latente problemfelt tidlig kan spare deg for mye tid og penger. Her finner du 8 spørsmål det kan være lurt å stille seg selv før man setter igang.

(1) Kan du tjene nok på ideen din? Her snakker vi ikke bare nok penger til at selskapet går rundt, men kan du faktisk tjene nok til at du kan gi deg selv en anstendig lønn og ha råd til å utvikle selskapet videre. Det er ikke snakk om å bli millionær i løpet av de første månedene, men med en tidshorisont på noen år bør selskapet kunne generere så pass positivt resultat at du faktisk kan leve av det, og aller helst ha mulighet for å sette av litt penger til vanskelige tider.

(2) Kan du tjene penger regelmessig? Vil ideen og selskapet ditt kunne generere en konstant og eller helst økende inntektsstrøm på regulær basis? Noen bedrifter er naturligvis ekstremt sesongbetont og har hele sin inntekt i noen få hektiske måneder i året. Det er ikke noe problem i dette, men du må være klar over utfordringene dette skaper.

(3) Har du eller kan du skaffe den nødvendige kapitalen til å gjennomføre prosjektet? Det tar tid å bygge opp et selskap og det koster penger, mye penger. En god tommelfingerregel er at det koster 3 ganger så mye som du regner med og tar 3 ganger så lang tid som du forventer. Det er viktig at du har den nødvendige kapitalen til å komme deg gjennom den vanskelige etableringsfasen.

(4) Ønsker du selv å kjøpe produktet eller tjenesten du ønsker å leve av å selge, men kan ikke finne den noen plass? Dette er et godt tegn og et tegn.

(5) Kjenner du noen, som ikke er dine venner, som har samme ønske om å kjøpe produktet eller tjenesten du ønsker å selge, men som heller ikke kan finne det på markedet fra før? Dette er veldig bra, her har du personer som kan bli verdifulle i en fokusgruppe.

(6) Hvordan er folks oppfatning av din ide? Er noen positive og andre negative eller er alle over seg av begeistring? I de fleste tilfeller er det faktisk et pluss å ha både motstandere og tilhengere av ditt prosjekt. Dette hjelper deg å avdekke svakheter og hjelper deg å utvikle og forbedre forretningsideen din.

(7) Er ideen forenelig med dine idealer og verdier? Er du en miljøforkjemper bør du kanskje ikke begynne å selge børstraktorer. Å forsøke å drive en bedrift som strider med dine grunnleggende verdier er stort sett meningsløst.

(8) Er din forretningside av typen make-or-break eller er den fleksibel og kan tilpasses etterhvert som ting utvikler seg? Det er ikke alltid ting fungerer perfekt i første forsøk og underveis i prosessen vil du lære mye om deg selv og markedet. Å ha evnen til å tilpasse seg kan derfor fort vise seg å være av vital betydning.

Jeg tror ikke nødvendigvis at man må kunne svare ja på alle de ovennevnte spørsmålene for at forretningsideen skal være levedyktig, men det kan være veldig nyttig å i det minste å ha tenkt igjennom alle spørsmålene. Å sette av et par timer på å gå igjennom listen og gjerne diskutere hvert enkelt spørsmål/svar med folk du kjenner godt og stoler på, kan fort vise seg å være svært verdifull anvendelse av tid, og noe som kan spare deg for mye problemer i fremtiden.

1 kommentar

LEGG IGJEN EN KOMMENTAR