Er et sosialt miljø viktig for gründere?

2

[ad#ad-1]Det er ikke få bedrifter som har blitt startet hjemme i garasjen, på kjøkkenbenken eller på hjemmekontoret. Å jobbe hjemmefra har mange fordeler, ikke minst holder det kostnadene nede. Men det har også sine ulemper. For mange selvstendige næringsdrivende er det å ikke ha kollegaer rundt seg et stort savn. Ikke bare kan det til tider være ensomt å sitte for seg selv, men går også glipp av muligheten for samhandling og de uformelle samtalene som er med på å hjelpe og støtte en gründer i en vanskelig hverdag.

Det er lett å undervurdere betydningen av å ha et nettverk av likesinnede rundt seg, i den daglige jobben med å utvikle bedriften og komme seg helskinnet gjennom etableringsfasen. Mange tenker nok at «mitt prosjekt har ingenting til felles med andres» eller «jeg finner ikke noe kontorfellesskap med andre gründere som driver med det samme som meg», og velger derfor hellere å jobbe hjemmefra.

En del faglige ting er det naturligvis bare mulig å diskutere med andre som jobber med det samme som deg selv, men det betyr ikke at man ikke kan ha glede av å ha et nettverk av andre gründere rundt seg, selv om disse holder på med helt andre typer prosjekter enn deg selv. De fleste gründere har en rekke utfordringer og problemstillinger som er felles, uansett fagområde eller prosjekt. Alle sliter med motivasjonen nå og da, alle mister fra tid til annen noe av troen på det de holder på med og alle har stor glede av å kunne fortelle andre om den viktige kontrakten man nettopp fikk i havn.

Det er ikke nødvendigvis snakk om at man skal være hverandres sjelesørgere og man kan naturligvis dele de fleste av sine problemer, utfordringer og gleder med familie og venner også, men samtidig er det bare de som har prøvd det selv på kroppen som virkelig forstår hva det dreier seg om, og som klarer å sette seg inn i din situasjon. Har du en tung dag der du føler at du ikke kommer noen vei og du mest av alt har lyst å gi opp og gå tilbake til livet som lønnsmottaker, kan det å dele sine tanker med en med-gründer være nok til at du får tilbake motet og motivasjonen og fortsetter å stå på. På samme måte kan det å bistå en med-gründer som har en vanskelig dag på jobben, gi deg en god følelse av at du faktisk driver med noe meningsfylt og at du har noe å bidra med, ikke bare i din egen bedrift, men også overfor andre, noe som igjen gir økt motivasjon og energi til å fortsette jobbingen.

En del kontorfellesskap har innsett nødvendigheten av et godt sosialt miljø og noen har gått så langt at det er kontraktfestet i leiekontrakten mellom driveren og leietaker. Fabrikken på Lillehammer er et slikt kontorfellesskap som har et eget avsnitt i leiekontrakten som sier at leietaker forventes å ta del i sosiale arrangement og bidra med støtte til de andre leietakerne i fellesskapet.

Det er klart at den sosiale omgangen med med-gründere og tilstellinger i kontorfellesskapet ikke bør overdrives. Man er først og fremst gründer og må konsentrere seg om utviklingen av sitt eget prosjekt og ikke bli hobby psykolog på heltid. På den andre siden er det ikke tvil om at gir man litt av seg selv i møtet med andre gründere, ender man fort opp med å få mye mer igjen.

2 KOMMENTARER

  1. dette er virkelig noe jeg kjenner meg igjen i. synes tankene til Fabrikken virker enestående:)

LEGG IGJEN EN KOMMENTAR