Slik lager du et likviditetsbudsjett

9

[ad#ad-1]Et likviditetsbudsjett kan være litt innviklet og tidskrevende å sette opp, men er et glimrende verktøy for å avdekke perioder der utgiftene for bedriften overstiger inntektene, i en slik grad at det vil gå ut over betalingsevnen.

Hva er et likviditetsbudsjett?
Kort fortalt viser et likviditetsbudsjett om bedriften din vil ha penger nok til å betale sine utgifter, på et gitt tidspunkt i fremtiden. Likviditetsbudsjettet viser deg når og hvor mye penger det forventes å gå inn og ut av bedriftens konto i den aktuelle perioden, f.eks. august 2009.

Formålet med likviditetsbudsjettet er først og fremst å sikre at du til enhver tid har penger nok på konto til å møte bedriftens forpliktelser. Budsjettet vil enkelt avdekke perioder der du kanskje er nødt å skaffe mellomfinansiering, f.eks. ved å ta ibruk en kassakreditt fra banken, for å få driften til å gå rundt uten å komme på etterskudd med betaling av bedriftens utgifter. Fordelen ved å avdekke dette i et likviditetsbudsjett, fremfor når du faktisk står midt opp i en situasjon med tom bankkonto og regninger du skulle ha betalt, er naturligvis at du har tid på deg til å finne gode løsninger for dekking av kapitalbehovet, fremfor å måtte ty til kostbare panikkløsninger, som f.eks. forbrukslån.

Lager du likviditetsbudsjettet ditt i et regneark, vil det også fungere som et glimrende verktøy for å simulere konsekvensene ved investeringer, økning eller reduksjon av kredittiden til dine kunder, etc. Kjøper du f.eks. En ny datamaskin i juni, vil du raskt kunne se hvilke konsekvenser dette får, for din banksaldo, flere måneder frem i tid.

Forskjellen på drifts- og likviditetsbudsjett
Utgifter og inntekter i regenskapssammenheng er ikke det samme som ut- og innbetalinger fra bedriftens bankkonto eller kontantkasse. Jeg skal gi et par eksempler på dette:

(a) Du selger en tjeneste for kr.20 000,- til en kunde i april. Kunden får 30 dagers kreditt og fakturaen forfaller derfor ikke før i mai. I regnskapet vil transaksjonen bli inntektsført i april, og tilsvarende vil driftsbudsjettet (hvis du hadde budsjettert med salget naturligvis) vise inntekten i april. Pengene for salget får du derimot ikke på konto før i mai måned, og det er først her inntekten vil bli synlig i likviditetsbudsjettet.

(b) Du kjøper en ny kaffeautomat til kontoret for kr.20 000,-. Denne ansees å ha en levetid på mer enn tre år og regnes derfor som en investering som må nedskrives. Dvs. at kjøpsprisen fordeles over flere år i regnskapet, etter fastsatte regler. Betalingen av kaffeautomaten skjer imidlertid kontant og hele beløpet går ut fra bedriftens konto med en gang. I driftsbudsjettet vil altså kjøpsprisen bli fordelt over flere år, mens i likviditetsbudsjettet vil kjøpsprisen bli reflektert i den perioden kjøpet skjedde.

Utarbeidelse av likviditetsbudsjett
Jeg anbefaler å ta utgangspunkt i en ferdig mal, som du kan tilpasse til dine forhold. Det finnes en haug med maler på Internett som kan lastes gratis ned. Se lenker til et par stykker nederst i denne artikkelen.

Når du har budsjettmalen klar begynner den egentlige jobben. Du må nå sette deg ned og oppsummere alle inntekter og utgifter til fabrikken gjennom året. Har du drevet firmaet en stund har du sikkert en ganske god oversikt over hvordan inntekter og utgifter fordeler seg over året. Er bedriften helt nystartet er det straks mye vanskeligere, men husk at du alltid kan justere tallene i ettertid, etterhvert som du får mer erfaring.

En del utgifter er ganske enkle å føre inn i budsjettet. F.eks. Vet du kanskje at du får telefon- og strømregning hver andre måned, med betaling den 20. i måneden. Da fører du disse kostnader i de respektive månedene i budsjettet.

Andre summer kan være noe vanskeligere å estimere og kan kreve en del jobb å få til. F.eks. Er merverdiavgiften ofte litt kronglete å føre i likviditetsbudsjettet. Betaler du en telefonregning på kr.1 000,- inkl. mva. vil momsen på denne regningen utgjøre kr.200,-. Hele beløpet, dvs. kr.1000,- skal føres som en utgift den måneden regningen skal betales, mens du skal trekke de kr.200,- fra «momspotten» i den måneden momsoppgjøret finner sted.

La oss tenke oss at bedriften din bare hadde denne ene telefonregningen å betale, ikke noe annet. Et forenklet likviditetsbudsjett vil da se slikt ut:

Jan Feb Mar Apr
Telefon -1000kr.
Merverdiavgift 200kr.
Likviditetsendring -1000kr. 200kr.
Saldo på konto -1000kr. -800kr.

Som vi ser av eksemplet over, går det kr.1 000,- ut av konto i januar, for betaling av telefonregningen, mens vi får momsen tilbake ved avgiftsoppgjøret for 1. termin, som finner sted i april. Du må altså ha kr.1 000,- på konto i januar for å kunne betale regningen, på tross av at den regnskapsmessige kostnaden egentlig bare er kr.800,-.

Nyttige tips til slutt:
* Hold budsjettet oppdatert. Prøv å få til en rutine der du et par ganger i måneden oppdaterer likviditetsbudsjettet med faktiske tall fra regnskapet. Har du i likviditetsbudsjettet ditt budsjettert med salgsinntekt på kr.20 000,- i neste måned, mens du i realiteten har fakturert for kr.30 000,- er dette viktig informasjon som du bør legge inn i budsjettet. Jo mer oppdatert budsjettet er, jo bedre fungerer det som verktøy i den daglige driften.

* Normalt lager man et likviditetsbudsjett i hele tusen kroner. Er du en liten bedrift med relativt beskjedne beløp inn og ut av konto, kan det være lurt å lage budsjettet i hele hundrede kroner istedet. Beløpene i budsjettet vil bli mer nøyaktige og du vil få et budsjett som er bedre tilpasset ditt bruk.

* Husk å ta med kapitalkostnader og kapitalinntekter i likviditetsbudsjettet, f.eks. renter på banklån og renteinntekter på bankinnskudd. Er du en hai i Excel kan du lage formler som automatisk beregner dette ut fra verdier i budsjettet, hvis ikke holder det normalt også lenge å bare estimere summene.

Lenker til likviditestbudsjettmaler:
* Nordlandsbanken
* Bedin.no

9 KOMMENTARER

 1. Det er så mye man burde få gjort når man driver eget firma og dette er noe av det. Jeg har alt for lenge hatt planer om å få laget et bra budsjett og få bedre styr på regnskapet, men det er liksom så mye annet hele tiden også. Takker ellers for en bra gjennomgang, den er lagt til mine favoritter for den dagen jeg faktisk får gjort dette.

 2. Et likviditetsbudsjett er helt sikkert nyttig for noen men kanskje ikke noe alle trenger. Driver du et lite enkeltmannsforetak med få kunder og få utgiftsposter har du som regel ganske god oversikt over økonomien. Det blir noe helt annet straks du får ansatte og flere økonomiske forpliktelser.

 3. Hei, takk for nyttig opplysninger.
  Selv om man er et lite selskap kan dette være nyttig, om man f.eks skal søke om næringslån til div. ting, er dette noe banken krever at man legger frem.

 4. Takk for informasjon!
  Jeg studerer regnskap på internet basis..er ikke helt fornøyd egentlig.

  men takk til deg..veldig nyttig informasjon

 5. Meget bra informasjon for en som driver foretak. Bedre planlegging av den økonomiske driften finnes ikke!! ALLE som driver foretak burde sette seg inn i et likviditetsbudsjett!!!

 6. Kaffemaskinen skal vel egentlig ikke nedskrives over flere år?
  Trodde den skulle avskrives, og nedskrives hvis det skjer andre ufortsette skader som gjør at maskinen synker i verdi?
  Jaja…

LEGG IGJEN EN KOMMENTAR