Hvorfor bruke tid på en forretnings-plan?

1

Som nystartet gründer er man ofte svært fokusert på produktet sitt, full av energi og entusiasme og ønsker å komme ut på markedet så raskt som mulig. Da blir det ofte til at det å skrive forretningsplan ikke står øverst på prioriteringslisten. Mange syntes naturlig nok at det å skrive en slik plan har liten praktisk nytte og er noe man liksom bare må gjøre.

En god og gjennomarbeidet forretningsplan har imidlertid en rekke bruksområder, samtidig som prosessen med å skrive planen er en viktig og nyttig metode for å avdekke svakheter i ditt prosjekt og på et tidlig tidspunkt avdekke problemområder som du må gi ekstra oppmerksomhet.

Hvem er forretningsplanen for?[ad#ad-1]
En forretningsplan, eller business plan om du vil, er et grunnleggende og universelt dokument som beskriver din forretningside og personen(e) bak. En forretningsplan er et viktig dokument i mange sammenhenger og helt nødvendig ved kommunikasjon med mange viktige støttespillere for din bedrift:

Deg selv: Mange grundere, inkludert meg selv, har gått i den fellen det er å skrive en forretningsplan utelukkende for en bank, Innovasjon Norge eller annen ekstern partner. Ofte skriver man planen for å oppnå noe konkret; Man ønsker et banklån eller tilskudd fra Innovasjon Norge. Dette er naturligvis viktige aktører som har mye å si for om ditt firma klarer seg eller ikke, men jeg vil allikevel påstå at den aller viktigste å skrive forretningsplanen for, er deg selv. Det er ditt prosjekt, du bærer den økonomiske risikoen og du må leve med bedriften dag ut og dag inn. Det å avdekke og belyse alle aspekter ved forretningsideen, økonomien, markedet og samarbeidspartnere på et tidlig stadie, kan spare deg for mye tid og penger senere i etableringsfasen.

Innovasjon Norge: Skal du ha tilskudd eller lån gjennom Innovasjon Norge, kreves det en forretningsplan. De siste årene har Innovasjon Norge riktignok gått mer og mer over til elektroniske søknader gjennom standardiserte «spørreskjemaer», så den tradisjonelle forretningsplanen som et helhetlig dokument er ikke lengre påkrevd. Søknadsskjemaet som skal utfylles inneholder imidlertid spørsmål rundt de fleste sentrale temaer i en forretningsplan, og en gjennomarbeidet plan danner derfor grunnlaget for en bra søknad uansett.

Banker: Skal du søke finansiering gjennom bank vil du i langt de fleste tilfeller bli spurt om en forretningsplan. I tillegg til inntrykket banken får av deg som grunder og hvilken sikkerhet du kan stille, vil forretningsplanen inngå i bankens beslutningsgrunnlag og være en viktig faktor for om du får innvilget lån eller ikke.

Investorer: Uansett om vi snakker om private investorer eller ventureselskaper vil en forretningsplan være helt essensielt for å få til en avtale. Forretningsplanen, eller et resyme av denne vil ofte være det første møtet investoren får med ditt prosjekt. Det er derfor helt essensielt å gjøre et godt inntrykk her. Presenterer du en dårlig gjennomarbeidet forretningsplan er sjansen for å trigge investorens interesse, dårlig.

I tillegg til institusjonene nevnt over, vil en forretningsplan være viktig å kunne vise frem til andre potensielle samarbeidspartnere, viktige kunder, til ansatte som skal få en del av lønnen som aksjer i selskapet ditt, etc. En del av innholdet i forretningsplanen anser du kanskje som konfidensielt og noe du ikke ønsker å dele med alle og enhver. Har du lagt ned mye tid i analyser og markedsundersøkelser, ønsker du kanskje ikke at dette skal komme konkurrenter i hende. Det kan da være lurt å skille slike avsnitt ut i et vedlegg eller appendiks til hoveddokumentet, slik at det er enkelt å bare distribuere den sensitive biten til dem som virkelig trenger dette.

Til slutt er det viktig å huske på at en forretningsplan er et levende dokument som aldri blir ferdig. Forutsetningene for din bedrift endres kontinuerlig, budsjettene dine blir justert, kanskje forretningsideen din endrer seg, og så videre. Alle disse endringer bør avspeiles i forretningsplanen. Det er sannsynligvis ikke formålstjenlig å oppdatere forretningsplanen hver uke, men det kan være lurt å sette av noen timer en gang i måneden eller kvartalet, til å oppdatere planen. På denne måten har du hele tiden en relativt godt oppdatert plan tilgjengelig, og du slipper store skippertak for å få forretningsplanen ajour.

1 kommentar

LEGG IGJEN EN KOMMENTAR