Det kan bli enklere å drive små aksjeselskap

2

[ad#ad-1]Revisorforeningen har lansert et forslag til ny aksje- og regnskapslov som drastisk reduserer byråkratiet og regelverket små aksjeselskap må forholde seg til. Små aksjeselskap blir i denne sammenheng definert som selskap der omsetningen og balansesummen ikke overstiger 5 millioner pr. år og der det er mindre enn 5 ansatte. Forslaget fjerner en rekke hindringer som idag gjør at mange velger NUF som selskapsform, fremfor et tradisjonelt AS.

Revisorforeningen anslår at det finnes ca. 85.000 selskaper i Norge som kan betegnes som «mikroaksjeselskaper» og for disse er det mulig å redusere omfanget av lovtekster i aksje- og regnskapsloven med hele 80%. Summen av de reduserte kravene vil beløpe seg til en besparelse på 1.2 milliarder kroner samlet for alle de berørte selskapene.

Forslaget til revisorforeningen inneholder følgende hovedpunkter:
*Krav til aksjekapital bortfaller
*Ikke krav om generalforsamling
*Enklere stiftelse
*Ingen åpningsbalanse
*Utbytteutdeling gjennom året
*Enklere interne prosedyrer
*Krav om forsvarlig egenkapital. Ingen særskilte krav til bundet egenkapital
*Styret og selskapseieren er ansvarlig for at selskapet har forsvarlig egenkapital
*Virksomhetsforbud: Personlig ansvar for den som handler for selskapet bl.a. dersom selskapet ikke sender inn regnskap og selvangivelse
*Årsberetningen bortfaller
*Årsregnskap etter skattelovens vurderingsregler
*Forenklede oppstillingsplaner – næringsoppgaven kan alternativt brukes
*Vesentlig forenklede krav til noteopplysninger

Det er viktig å merke seg at forslaget ikke inneholder noen direkte lempelser for kravet om revisjon av regnskapet til de små aksjeselskapene, hvilket kanskje ikke er så rart da forslaget kommer fra revisorforeningen. Ikke desto mindre er nettopp revisjonsplikten en overveiende grunn til at mange velger NUF frem for AS som selskapsform.

2 KOMMENTARER

  1. Jeg skal stifte et AS uten revisjonsplikt. Brønnøysund krever at åpningsbalansen skal signeres av revisor. I forslaget ovenfor er det forslag om “ingen åpningsbalanse” Hvordan er reglene for dette pr i dag?
    Er det riktig at jeg må finne en revisor som skal signere på balansen når jeg ikke har revisjonsplikt?
    Mvh Torill Dahl

LEGG IGJEN EN KOMMENTAR