Vanskeligere for bedrifter å få banklån

1

[ad#ad-1]Norges Banks utlånsundersøkelse for første kvartal 2009 viser at det er blitt vanskeligere for bedrifter å få finansiering gjennom banklån. Mens kredittpraksisen for husholdninger var omtrent uendret fra fjerde kvartal 2008 til første kvartal i år, er praksisen overfor bedrifter skjerpet ytterligere og det er blitt ennå vanskeligere for bedrifter å få lån i norske banker. Samtidig regner banknæringen det som sannsynlig at denne trenden vil fortsette også i andre kvartal 2009.

Innstrammingen i kredittpraksis i årets første tre måneded kommer som et resultat av økt utlånsmargin, økt krav til egenkapital og økt krav til sikkerhet. I tillegg ble den gjennomsnitlige maksimale løpetid på lån redusert.

Utlånsundersøkelsen for 1. kvartal 2009 ble gjennomført i perioden 27.03.2009 til 10.04.2009. Deltakerne i undersøkelsen ble bedt om å vurdere utviklingen i kredittpraksisen, dvs. hvor strenge krav bankene setter til låntakeren, i årets første kvartal sammenlignet med siste kvartal i 2009.

Se også Manglende gründerfinansiering er et samfunnsproblem

1 kommentar

LEGG IGJEN EN KOMMENTAR