NUF-selskaper oftere innblandet i svindel

11

Etableringen av NUF-selskaper (Norskregistrert Utenlandsk Foretak) har eksplodert de siste årene. Hovedgrunnen til dette er at det for mindre NUF ikke er revisjonsplikt og at det for NUF ikke stilles minimumskrav til aksjekapital, som det gjøres ved et tradisjonelt aksjeselskap. Dette gjør naturligvis terskelen for å etablere et NUF mindre, og veldig mange benytter seg derfor av denne muligheten. Den enkle registreringen og det faktum at morsselskapet befinner seg i utlandet og dermed gjør norske myndigheters muligheter for kontroll mindre, gjør at NUF også tiltrekker seg en del personer med hensikt å svindle til seg midler.

De mest brukte svindelmetodene for NUF er:

(1) Opprette et selskap i et skatteparadis med begrenset eller ingen innsynsrett for norske myndigheter. Ansette seg selv med en fiktiv og høy lømm for deretter å sykemelde seg og kreve sykepenger av den norske stat.

(2) Sende det norske NUF fiktive fakturaer fra morsselskapet med det ene formålet å flytte penger fra det norske selskapet til et skatteparadis og dermed slippe beskatning i Norge.

(3) Bruke det norskregistrerte NUF som et rent serviceselskap for morsselskapet og foreta all fakturering av kunder fra morsselskapet og dermed slippe norsk beskatning. I mange tilfeller opplyses det bare at salg bokføres fra hovedselskapet mens det i praksis ikke føres i noe regnskap.

(4) Eieren av et NUF plasserer hele familien i selskapet styre og drar på ferie til landet der hovedforetaket er registrert, under påskudd av at reisefølget skal delta på styremøte. Det norske NUF kan dermed fradragsføre reisekostnader for hele familien.

(5) Eieren(e) tar opp lån og kjøper varer på kreditt i Norge. Når kreditor skal drive inn gjelden kommer de ikke lengre til en stråmann i et skatteparadis.

NUF er for mange en glimrende selskapsform som gir økt privat sikkerhet og tilgang til en rekke offentlige velferdsordninger som er ikke eksisterende eller kraftig forverret for selvstendige næringsdrivende. Det er heller ikke tvil om at langt de fleste innehavere av et NUF driver på den korrekte side av loven, men som ellers i samfunnet er det slik at noen få ødelegger for flertallet og gir NUF som selskapsform et dårlig rykte.

11 KOMMENTARER

 1. Vi har registrert et NUF og ønsker å gå fra vårt ANS til NUF-et, men disse få som ødelegger for andre legger hindringer i veien for oss. Første problem var at vår faste bank nektet å gi oss en bankkonto. Nektet, selv om de ifølge EØS ikke har adgang til dette.

  Det er forferdelig frustrerende å forsøke å skape noe verdifullt i et samfunn fullt av svindlere, lurendreiere, griskinger og skattemyndigheter. Å drive eget firma kan rett og slett være en paranoid opplevelse.

  Det var dagens hjertesukk.

 2. Jeg er så hjertens enig og har selv følt problemene på kroppen.

  Det at banken deres nektet dere en bankkonto er jo helt horribelt. Jeg kan skjønne at de nekter dere lån og kassakreditt uten sikkerhet, men en bankkonto? Hva skulle banken ha å miste på dette. Hvilken bank er dette?

 3. Hvis ikke deres tildigere kundeforhold til banken har vært av en slik karakter at banken har grunn til å mistenke dere for ikke å spille ærligt spill, synts jeg det er helt tullete at de ikke vil gi dere en bankkonto. Godt tegn på at det er på tide å finne en ny bank 🙂

 4. Vi har uten unntak vært gode kunder og aldri misligholdt noe som helst overfor Sparebank1 eller staten eller noen andre.

 5. Rolf> En slik behandling hadde jeg aldri funnet meg i. Jeg hadde sporenstreiks flyttet alt jeg hadde hatt av kundeforhold, både privat og bedriftsmessig til en annen bank, og gjort sjefen for din lokale Sparebank1 filial skriftlig oppmerksom på hvorfor.

 6. Fisker: Ikke noe nytt der, forsåvidt. Cefalon får jeg stadig spam fra, forresten. NUF har en lavere terskel for opprettelse og dermed lettere å utnytte hvis man vil det. Har man først fått opprettet et AS kan man fint utnytte et AS også.

  Morten: Det vurderes, men privat har vi alltid hatt gode vilkår i den lokale SB1-filialen. Jeg har sendt en forespørsel til Storebrand for NUF-et.

 7. Uansett om dere vil gå for å registrere et NUF selskap eller ikke, hold dere laaaaangt unna Verdun Group. I så fall om dere ikke vil blir lurt inn å gi fra dere kortnummeret deres via telefon og bli belastet nesten 6000 nok før dere har lagt på røret!
  De mener at en telefonsamtale er en bindende avtale så lenge man er så dum til å gi fra seg bankkortnr. selv om det ble garantert flere ganger av svensk salgsmannen at penger ikke skulle trekkes før du mottar informasjon og rekker å lese gjennom det og signere det.
  VERDUN GROUP = SVINDEL

LEGG IGJEN EN KOMMENTAR