Få lønn til ansatt dekket av NAV

1

NAV har en ordning kallet «Tidsbegrenset lønnstilskudd» som ikke er så veldig kjent. I korte trekk gjør ordningen det mulig å få dekket en del av lønnen til den ansatte, hvis personen er i en situasjon der han eller hun har problemer med å komme inn på arbeidsmarkedet.

Det stilles en rekke krav for at NAV skal kunne dekke deler av lønnen. Bl.a. må den ansatte utføre ordinære arbeidsoppgaver i bedriften og det bør taes sikte på at den ansatte kan gå over i et varig ansettelsesforhold når prøveperioden utløper. Derimot er det ikke noe krav om at stillingsprosenten skal være 100%. Det er altså fult mulig å få støtte til å ansette en person i f.eks. halv stilling.

Tilskuddet NAV kan maksimalt utgjøre 50% av lønnen i inntil ett år. I spesielle tilfeller kan dette dog utvides til inntil 60% av lønnen i tre år.

Det er viktig å huske på at lønnstilskuddet gis som en kompensasjon for den ansattes antatte lavere produktivitet og høyere behov for oppfølging og tilrettelegging. Samtidig er ordningen i høy grad etablert for å gi de involverte arbeidstakerne arbeidstrening. Driver du bedriften din fra kjøkkenbenken eller garasjen, uten andre ansatte, vil du neppe være i en posisjon der du oppfyller kravene NAV stiller. På den andre siden er min erfaring at kravene ikke er veldig høye. Jeg kjenner til flere enkeltpersonforetak uten andre ansatte enn eieren selv, som har benyttes seg av ordningen, med stort hell.

Det er ganske forbløffende hvor mange kompetente og arbeidsvillige personer som finnes i Norge, som bare trenger litt hjelp for å komme seg inn på arbeidsmarkedet. Klarer du å finne rett person kan «Tidsbegrenset lønnstilskudd» være en flott ordning for din bedrift.

1 kommentar

  1. Jeg kan bekrefte at dette er en glimrende ordning hvis man som arbeidsgiver legger en del tid og energi i det. Man kan ikke forvente å få en person via denne ordningen, som går direkte inn i en vanlig jobb i bedriften.

LEGG IGJEN EN KOMMENTAR