Bør NUF sidestilles med AS?

14

Det har den siste tiden vært økt fokus på selskapsformen NUF – Norskregistrert utenlandsk foretak, og den økte konkursraten blant disse selskapene enn blant andre selskapsformer. Stikkprøver har vist at svært mange NUF ikke har noen form for aktivitet i registreringslandet men bare i Norge, og man antar at NUF-selskaper i større grad er innblandet i svindel og tvilsom drift, enn bedrifter av en annen selskapsform. Samtidig har NUF som selskapsform økt kraftig i popularitet de siste årene, med hele 11.000 nyregistreringer siden 2006.

Det er primært to grunner til at selvstendige næringsdrivende velger NUF frem for AS som selskapsform:

(1) Ingen krav til aksjekapital
Ved etablering av et AS stilles det krav om 100.000kr. i innbetalt aksjekapital. Dette skal i teorien gi AS’ets leverandører en økonomisk sikkerhet, ved at man vet at selskapet har en forsvarlig egenkapital og dermed er betalingsdyktig. I praksis har dette liten effekt, da man kan innbetale aksjekapitalen, få papirene signert av en revisor og ta ut hele aksjekapitalen dagen etterpå.

(2) Ingen revisjonsplikt (ved omsetning under 5 millioner per år)
Et AS har plikt til å få sitt årsregnskap revidert av en revisor, uansett om selskapet omsetter for 100 millioner eller 50kr. Eller om selskapet har 100 ansatte eller det bare er eieren selv som er ansatt. Revisjonskostnaden kan for små aksjeselskap bli uforholdsmessig høye. Det er ikke unormalt at en revisor fakturerer mellom 15 og 20.000kr. pr. År for revidering av regnskapet i et lite AS. Omsetter AS’et for en halv million i året er det her snakk om at 3-5% av omsetningen går bort til revisor.

Mange selvstendige næringsdrivende ønsker å sikre seg mot å bli holdt personlig ansvarlig for selskapets økonomi, noe man blir i et ENK (enkeltpersonsforetak). Samtidig har man i et ENK betydelig dårligere trygderettigheter, som bl.a. gir seg utslag ved sykemelding, fødselspermisjon, etc. Med andre ord ønsker mange næringsdrivende fordelene et AS gir, men har ikke mulighet for å stille med 100.000kr. i aksjekapital, eller ønsker ikke å bruke en stor del av omsetningen på revisjon. Dette gjør at NUF fremstår som den beste selskapsformen, nettopp fordi det kombinerer det beste fra ENK og AS.

Det er ingen hemmelighet at dagens regjering, med SV i spissen, er en sterk motstander av NUF som selskapsform. Aller helst ville SV forby NUF-selskaper generelt, men dette har de ikke anledning til ihht. EØS-avtalen. Derimot kan regjeringen velge å forby NUF’er registrert i land utenfor EØS-området, noe som høyst sannsynlig kommer til å skje i løpet av kort tid.

Det som dessverre ikke syntes å være like innlysende for dagens finansminister er bakgrunnen for at så mange velger NUF som selskapsform. Langt de fleste som registrerer et NUF er ærlige og redelige personer som ønsker å etablere sin egen bedrift og bidra til verdiskapningen i landet, de gjør det ikke for å svindle staten eller på anden måte opptre uredelige.

Det regjeringen burde gjøre var å lempe på kravene til mindre AS’er, ved å frita selskaper med en omsetning på under 5 millioner i året for revisjonsplikt og i tillegg redusere kravet til innbetaling av egenkapital. Dette ville raskt medføre at mange velger AS frem for NUF som selskapsform og kanskje til og med stimulere til økt næringsetablering i landet.

14 KOMMENTARER

 1. Jeg synes NUF og AS er to ekvivalente selskapsformer.

  At SV og diverse bransjeforeninger (for revisorer) vil forsøke å pålegge NUFene revisjonsplikt er en uting. Denne selskapsformen er den beste hedgen mot risiko for en gründer med dårlig råd.

  Dessuten gir selskapsformen mulighet for de samme trygderettighetene som et AS, hvilket jeg synes er fantastisk. At man skal måtte punge ut 100 000 kroner som gründer, fordi man vil ha muligheten til å hedge seg mot risiko feks ved sykdom blir helt sykt. Småbedriftene gjør opp mye av norsk økonomi, og da synes jeg man burde tilrettelegge mer.

  At det finnes svindlere, burde ikke bety at man skal straffe alle de som ønsker å drive lovlydig. Det skal også være sagt at det er velferdsstaten som skaper disse kriminelle som driver med svindel.

  Så igjen har vi staten som lager en rekke lover som legger incentiver om å drive med svindel, for så igjen å straffe alle som ønsker å skape noe, fordi det foregår svindel.

  Sann mine ord, en dag går alle norske gründere John Galt, fordi de er drit lei av å ta så mye risiko i oppstartsfasen, for å få så mye problemer tilbake. Småbedriftene er faktisk med på å betale for velferdsstaten, dermed burde den enten avskaffes, eller inkludere folk som driver ENK.

 2. Du kommer med svært reflekterte og bra kommentarer Henrik, og igjen kan jeg bare si at jeg er hjertens enig. SMB bedrifter står for en stor del av verdiskapningen her i landet og de er helt nødvendige for å oppretholde et friskt og levedyktig næringsliv og ikke minst bosetning i distriktene. Statens takk til ENK som forsøker å få til noe er dårlige trygderettigheter, flom av skjemaer og konstant endring i regler og mistenkliggjøring. Av og til kan man få følelsen av at man per definisjon er en skurk når man er selvstendig næringsdrivende.

 3. Et aspekt som ikke kommer frem i en ellers utmerket artikkel er hva som skjer hvis man opphever revisjonsplikten for mindre aksjeselskap. En årlig revidering av regnskapet gir staten en viss kontroll med hva som skjer i bedriften og reduserer dermed muligheten for å svindle med regnskapet. Det er ikke umulig at man vil se den samme utviklingen for aksjeselskap som vi nå ser for NUF, der selskapsformen i større og større grad fungerer som et skalkeskjul for kriminell virksomhet og svindel.

 4. Hei, Morten
  Tusen takk for komplimentet. 🙂 Tror neppe vi to er de eneste som føler det slik. Det du sier om å føle seg mistenkeliggjort, fordi man er selvstendig næringsdrivende, er jeg også helt enig i.

  Slik jeg ser det, så går politikerne etter velgergruppene, og de største velgergruppene er for det første arbeiderne og for det andre familiene. Det er nok hovedgrunnen til at både single (uten barn) og selvstendig næringsdrivende ikke blir sett på som viktig.

  Det de gjør er å kreve mer av mindre (men mer ressurssterke) grupper, for så å “kjøpe” stemmene til de store grupperingene. Dette kaller de rettferdighet.

  Legger også til at de fleste som er ressurssterke har blitt det, fordi folk har valgt å kjøpe deres produkt/tjeneste. I så måte er velstanden deres et resultat av valgfriheten i markedet.

  Hei, askøy
  Hva med å la folk få slippe alle de oppkonstruerte kravene? Det eneste de gjør er å forsinke, fordyre og komplisere. Det finnes utrolig mange dyktige mennesker som kvier seg for å starte bedrift i Norge, fordi inngangsbarriérene er så høye.

  I mine øyne er innovasjon det viktigste, og det burde prioriteres fra høyeste hold. Det er innovasjon som har gitt deg varmovn om vinteren, én bil du kan reise rundt i og et fly du kan ta til Spania. For ikke å snakke om at du har tilgang til mennesker i hele verden via internett.

  Svindlerne får etterhvert dårlig rykte. Se på ebay for eksempel. Karaktersystemet der truer deg til å operere bra og gjøre kundene fornøyde. Lurer du folk der, kan du bare hekte kroken på døra, for da ser alle hvilken simpel svindler du er.

  Gründerne er samfunnets helter, men har blitt gjort til den kapitalistiske fienden. De fortjener så mye mer enn det de får i dag.

 5. Askøy> Du har et poeng i det du sier men faktum er at man ved å kreve revisjonsplikt for alle, under ppåskudd av at det er for å hindre svindel, så ødelegger man for de 99% av bedriftene som er ærlige, for å ivareta statens kontrollbehov over den 1% der svindler. Dette blir helt feil i mine øyne. Staten burde da heller utvikle bedre metoder til å plukke ut bedrifter man ønsker å foreta bokettersyn hos, og på den måte luke ut de selskapene som ikke følger spillereglene.

  En annen sak er at veldig mye revisjon er gjort svært overfladisk. Det finnes nok av eksempler på at en revisjon ikke er nok til å fange opp alle som jukser.

 6. Når man følger den politiske debatten her i landet kan det virke som om det er en unison enighet blant partiene på Stortinget om at innovasjon er viktig for landet og noe som bør støttes. I praksis derimot er det ofte langt mellom ord og handling. Det kan virke som om det bare er store industriralaterte prosjekter og forretningsideer som har multinasjonale dimensjoner som er interessant for landet. Hva med de tusenvis av små selvstendige næringsdrivende som finnes i Norge? Statens hjelp til disse består i et byråkrati og skjemavelde som ville gjort en høytstående byråkrat i det gamle Sovjet misundelig. Og på toppen av dette legger vi litt høyre skatt og litt dårligere velferdsordninger enn for resten av samfunnet. Takk for at du skaper din egen arbeidsplass!

 7. Hadde det ikke vært en ide for politikerne å lage bedre rammevilkåt for de som driver med enkeltpersonforetak? Norge bruker milliarder på tull, men å bruke noen millioner å øke sykepenger fra 65 til 100% det skal de ikke. Jeg mener at det skulle gått an å startet et helnorsk AS uten krav til akjsekapital, slik det er i England. DEt er det ordnet slik for at det skal skape innovasjon.

 8. NHO er tydeligvis mye mer i takt med folket enn det regjeringen er. Det er ikke tvil om at en fortsatt revisjonsplikt for små aksjeselskap på sikt vil skape en stor konkurranseforvridning i forhold til tilsvarende selskaper i utlandet.

 9. Jeg tok en sjekk på Proff.no her en dag og fant ut at det faktisk er en del revisorer som driver som enk og da. Slik jeg ser det har de valgt ENK eller DA for å slippe revisjon, de har jo ikke lov til å revidere sitt eget regnskap.

  Jeg fikke en ide, så jeg ringte en revisor og sa at jeg virderte å starte firma, men at jeg var usikker på organisasjonsform. Revisoren sa til meg at aller aller beste var AS, jeg spurte hvorfor og fikk svar. Så spurte jeg revisoren; du anbefaler AS, men driver selv som ENK, hva er grunnen til dette? For å gjøre historien kort så ble det mye roing.

 10. Morten: Ja, så absolutt. Jeg leste gjennom x-antall svar på høringen som har vært ute (ang. likestilling av AS og NUF). Samtlige bransjeforeninger (som revisorene og institusjoner som utdanner dem, feks NHH) mener de burde det. Dette innebærer ønske om at NUF skal få revisjonsplikt. Likeledes vil de at dagens ordning for AS videreføres.

  Går dette gjennom står man i en situasjon der NUF kun er tjenelig for de som ikke har 100′ EK, men nok kroner til å dekke revisjonen.

  De forsøker å poengtere at revisjonsplikten er bra for interessentene (også utover staten). Men det er nå engang slik at NUF som har under 5 mill i omsetning ikke akkurat har så mange interessenter.

  Vi får som sagt håpe at NHO får viljen sin. Hadde også vært flott om de fjernet kravet til 100′ EK for AS, slik at insentivene til å registrere NUF falt bort. I dag trenger man ikke 100′ for å starte en nettbedrift, og dersom inntektene i selskapet ikke kommer fra aktivt arbeid (altså at de er passive inntekter), så kan man heve utbytte fremfor lønn.

  pannekake:
  Er det ikke typisk? Hehehe, artig historie!

 11. Hei.
  Jeg tok fatt på oppgaven å organisere og dele noen meninger rundt mye av det jeg har lest om dette emnet.

  De spesielt interesserte kan lese det jeg har å si om Revisjonsplikt for NUF-selskaper her.

 12. Utrolig bra og grundig gjennomgang av revisjonsplikten du gir Henrik. Dette burde nesten vært obligatorisk pensum for alle næringslivspolitikkere 🙂

 13. Skatteunndragelsesutvalget foreslår å forby såkalte NUF-selskaper utenfor EØS, dersom de ikke driver reell virksomhet i stiftelseslandet og dersom det reelle hovedsetet ligger i Oslo.

  “- Hele selskapsformen åpner for unndragelser, sier leder for Skattekrimavdelingen i Skatt Øst, Jan-Egil Kristiansen til NRK”.
  Personlig syns jeg dette å gå vel langt i bruk av negativ omtale, da det kan gjøres skatteunndragelse i alle selskapsformer.

  Sansynligvis er det uvitenskjap som fører til slike uttalelser, kanskje Jan-Egil Kristiansen skulle sett litt på denne siden http://nuf.nyttiginfo.no/registrere-nuf.htm for øke kunnskapen sin.

  Hadde vel vært smartere av skatekrimavdelingen å kjempet for bedre vilkår for norske grundere, feks at as i norge hadde sluppet kravet om kr 100 000,- i startkapital slik de har England.

LEGG IGJEN EN KOMMENTAR