Økte midler til etablererstipend

0

Innovasjon Norge har fått tildelt 150 millioner kroner ekstra i 2009 til den landsdekkende etablererstipend-ordningen. Ordningen skal stimulere til flere bedriftsetableringer og nytt av året er at ordningen nå kan gi et kapitaltilskudd på helt opp til 1.75 millioner kroner, mot ca. 800.000kr. tidligere.

Tradisjonelt har størsteparten av midlene etablererstipend-ordningen vært forbeholdt distriktene. Dette vil nå bli endret slik at også nyetableringer i Osloområdet i større grad vil ha mulighet for tildelinger gjennom programmet.

Ved tildeling av støtte ser Innovasjon Norge på nyskapningsgraden i prosjektet. Produktet eller tjenesten trenger ikke å være unik, men den bør ha en viss karater av nyskapning over seg for å være aktuell for støtte. I tillegg sees det på grunderens personlige evner til å lede og gjennomføre prosjektet, fra ide til levedyktig bedrift.

Støtte gjennom etablererstipend-ordningen gjøres via ditt lokale Innovasjon Norge kontor. Mer info finnes her.

 

INGEN KOMMENTARER

LEGG IGJEN EN KOMMENTAR