Inkubatoren hjelper deg igang

2

incubatorEn inkubator er et konsept som skal hjelpe personer med innovative forretningsideer å føre ideen ut i livet og etablere en levedyktig bedrift. Som ofte er en inkubator samlokalisert med en forsknings- eller kunnskapspark. Inkubatoren tilbyr faglig rådgivning i bedriftsutvikling, gir tilgang til sitt nettverk av kompetanse og kontakter og i tillegg åpner enkelte inkubatorer for å gi finansiell støtte til bedriften. Men ikke minst gir inkubatoren bedriften og personen(e) bak et faglig og sosialt miljø gjennom å tilby kontorplass i et fellesskap med andre nystartede bedrifter.

På nåværende tidspunkt finnes det rundt 20 inkubatorer i Norge, spredt ut over hele landet. Hvis din forretningside er forsknings- eller kunnskapsbasert og har et vist innovativt preg, kan ideen være aktuell for å bli tatt opp i en inkubator.
Mange inkubatorer tilbyr også distribuerte løsninger der de som bor langt fra inkubatorens tilholdssted, kan jobbe hjemmefra og få veiledning via Internett og telefon. Har du muligheten anbefaler jeg dog absolutt å bli en del av det daglige miljøet i inkubatoren, ved å utnytte kontorplassen som stilles til disposisjon. Man skal ikke undervurdere det å ha et faglig miljø rundt seg eller noe så simpelt som å ha noen å spise lunsj sammen med hver dag. Dessuten er det ikke få gode ideer som er kommet frem over kaffemaskinen.

Mer info:
SIVA sitt nettverk av inkubatorer i Norge
Business Incubator, fra Wikipedia

2 KOMMENTARER

LEGG IGJEN EN KOMMENTAR