Hjemmekontor, hva kan jeg trekke fra?

1

Mange selvstendige næringsdrivende og småselskaper drives fra et hjemmekontor. Dette er for mange en glimrende løsning som holder kostnadene nede og gir en fleksibel og rimelig kontorplass. Det er imidlertid viktig å merke seg reglene for hvilke utgifter relatert til drift av hjemmekontor du faktisk kan trekke fra på regnskapet. Det er ikke slik at du uten videre kan «leie ut» et rom i din privatbolig til bedriften din, for 10.000kr. måneden.

Definisjonen av et hjemmekontor er et eget/flere egne rom i din privatbolig som utelukkende benyttes til inntektserverv. Dvs. å ha en pult i stua eller bruke kjøkkenbenken ikke går inn under definisjonen hjemmekontor, og dette gir dermed ikke rett til fradrag.

Et hjemmekontor gir et standard fradrag på kr.1 500,- pr. år. I stedet for standardfradraget kan du kreve fradrag for faktiske utgifter knyttet til bruken. Hvis de faktiske utgiftene er høyre enn kr. 1 500,- kan du altså få fradrag for dette, bakdelen er at du må sannsynliggjøre utgiftene. Det holder altså ikke å synse at det koster deg kr.5 000,- i året å ha hjemmekontor og så kreve fradrag for dette. Det må også sannsynliggjøres at kostnadene bare relaterer seg til driften av hjemmekontoret og ikke til privatdelen av boligen.

Mange vil velge å dele telefon og internettabonnement mellom privat og hjemmekontoret. I slike tilfeller må du føre den faktiske kostnad i selskapets regnskap men tilbakeføre en del for din private bruk. Her er reglene klare; Den private tilbakeføringen fastsettes oppad til kr.4 000,- hvis du har ett abonnement (f.eks. ett mobilabonnement) og og kr.6 000,- hvis du har to eller flere abonnement (f.eks. mobil og bredbånd). Samtidig får du et bunnfradrag på kr.1 000,- til dekking av telefonutgifter skattefritt. Summert betyr dette altså at du kan trekke følgende kostnader fra i regnskapet:

Har du 1 abonnement:
– Kostnader inntil kr. 1000,- og kostnader over kr.5 000,-. Er din totale mobilregning på kr.6 000,- pr. år kan du altså fradragsføre kr. 2 000,- i selskapets regnskap.

Har du 2 eller flere abonnement:
– Kostnader inntil kr. 1 000,- og kostnader over kr.7 000,-. Er dine totale årlige telekostnader for mobil, fasttelefon og bredbånd kr. 10 000,- kan du altså trekke fra kr. 4 000,- i selskapets regnskap.

Alternativt kan det gis skattefradrag for dokumenterte kostnader til telefonbruk i næringsvirksomheten, men her er kravene til dokumentasjon ganske strenge og tidsbruken ved å fremskaffe slik dokumentasjon vil nok for de fleste overstige det du har igjen for strevet. I praksis må du fremlegge en spesifisert telefonregning der dato, klokkeslett, nummer du har ringt til, varighet og pris er dokumentert, og samtidig må det være ganske åpenbart at den enkelte transaksjonen faktisk er i næringssammenheng.

Hjemmekontor er en flott måte å starte egen bedrift på, og får mange er dette den foretrukkende plassen å jobbe. Det er imidlertid viktig å merke seg reglene for føring av kostnader forbundet med dette, og for de fleste nok akseptere at utgiftene til hjemmekontor er større enn det man faktisk får fradragsrett for.

1 kommentar

  1. Bra og lettfattelig oversikt. Personlig er jeg ikke typen som har disipling nok til å jobbe hjemmefra, men for andre funker det sikkert bra.

LEGG IGJEN EN KOMMENTAR